Благодійний проект Full House Hearts. Долучайтеся!

Словосполучення «Фулл Хаус» останні кілька років у всього покерного ком’юніті асоціювалося з розвитком покеру в Україні. Ми грали в комфортних клубах у різних містах нашої країни, періодично збираючись на серіях, де мірялися своєю майстерністю та удачею.
Але 24 лютого перевернуло все з ніг на голову. З того часу кожен прожив своє маленьке життя за цей місяць, і, на жаль, війна поки що не закінчилася. А це означає, що чудовою ідеєю буде об’єднати наші зусилля для збереження та згуртування нашого покерного ком’юніті.
Ми, покерні гравці й організатори, запускаємо проект Full House Hearts, у якому кожен учасник екосистеми покеру зможе або застосувати своє бажання допомогти, або отримати необхідну поміч, причому завдяки синергії тепер це можна робити найбільш ефективно.
Настав час діяти системно, як єдиний організм!
Тільки всі ми в ньому будемо Серця! Серця Фулл Хауса. Найближчим часом ми знизимо рівень пафосу й опишемо, як усе відбуватиметься і як можна стати одним із Сердець. Бережіть себе!
З любов’ю до покеру,
Михайло Кедровський
Анатолій Усенко
Ярослав Шкляр
Олег Радочинський
Костянтин Богдан
Сергій Єфіменко
Сергій Карпов
Андрій Костюченко
Антон Подзолкін
Микола Сергієнко
Євген Смертенко
Віталій Артюх
——————————————–
The term “Full House” has been associated with the development of poker in Ukraine for the last few years. We played in comfortable clubs in various cities of our country, and regularly gathered at the series where we tried our skills and luck.
But February 24th turned everything upside down. During this month, every one of us had lived their own little life and, unfortunately, the war is not over yet. This means that it would be a wonderful idea to unite our efforts to preserve and strengthen our poker community.
We, poker players and organizers, are launching the Full House Hearts—a project where every member of the community can contribute their support or receive the help they need in a highly effective way thanks to the synergy.
It is time to act systematically, as one body!
But all of us will be the Hearts of this body! Full House Hearts. In the near future, we will lower the level of pathos and describe in detail how everything will work and how you can become one of our Hearts. Take care!
With love for poker,
Mykhailo Kedrovsky
Anatoliy Usenko
Yaroslav Shklyar
Oleh Radochynsky
Kostyantyn Bohdan
Serhiy Iefimenko
Serhiy Karpov
Andriy Kostyuchenko
Anton Podzolkin
Mykola Serhiyenko
Yevhen Smertenko
Vitaliy Artyukh